Trasllat de matrícula viva curs 2019-2020

Destinataris: Alumnat amb una matrícula vigent en una altra EOI en el curs 2019-2020. En el cas d’alemany no es podran trasladar matrícules vives de cursos flexibilitzats ( 1A / 1B, 2A / 2B i 3A / 3B ), atès que l’EOI de Sant Gervasi no imparteix aquesta modalitat.

El termini de presentació de sol·licituds de trasllat de matrícula viva començarà el dia 4 de novembre de 2019.

Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud de forma telemàtica a través del nostre web www.eoisg.cat. El següent formulari de sol·licitud s’activarà el dilluns 4 de novembre a partir de les 10:00h.

Les sol·licituds seran ateses per ordre de presentació i la incorporació en el nostre centre restarà supeditada a l’existència de places vacants en l’idioma, curs i horari de la vostra preferència, derivades de renúncies expresses i de trasllats d’ alumnes matriculats a l’EOI Barcelona III – Sant Gervasi en el curs 2019-2020.

En el cas de no disposar de places vacants, les sol·licituds presentades es posaran en llistat d’espera, tot seguint l’ordre de presentació.

El termini per a aquests trasllats finalitza el 28 de febrer de 2020

L’escola us confirmarà la recepció de la vostra sol·licitud per correu electrònic.

L’escola us avisarà telefònicament o per correu electrònic en el cas que es produeixi una vacant en l’idioma/curs/horari indicats en la vostra sol·licitud. Us informarem també sobre la documentació que caldrà aportar per formalitzar el trasllat de matrícula.

Si no disposeu de connexió a Internet, podeu venir a les instal·lacions de l'escola a formalitzar la vostra sol·licitud en horari de dilluns a dijous de 16 a 20 hores.

Per formalitzar la matrícula és imprescindible aportar aquesta documentació i incorporar-se immediatament a les classes del centre:

Els menors d’edat, a més, hauran de presentar l’imprès d’autorització