Curs d'estiu 2018: resultats test de nivell i dates de matrícula

Resultat Test de nivell 2018 d'alemany

Resultat Test de nivell 2018 d'anglès

Convocatoria matricula cursos estiu 2018

Documentació necessària per a la matrícula (nous alumnes)

  • 1 fotografia tipus DNI.
  • DNI, NIE o passaport: original i fotocòpia
  • Original i fotocòpia del document VIGENT que justifica reducció o exempció en el pagament: carnet família nombrosa, carnet família monoparental i certificat discapacitat igual o superior a 33%.
  • Full de dades personals
  • Autorització menors d'edat