Preinscripció i matrícula nou alumnat

Nou alumnat

Us informem que aquesta escola no ofereix el curs de 1r d'anglès.

Candidats a cursar el nivell C1 d'alemany i d'anglès seguiu les següents instruccions.

La preinscripció per als alumnes no considerats antics és obligatòria.

IMPORTANT: Informació general preinscripció 2018-19

Què són els "estudis ordinaris" d'alemany, d'anglès i francès? Feu clic aquí per llegir-ne una descripció.

La preinscripció per als estudis ordinaris de les EOI es fa telemàticament i és un procés unificat per a totes les EOI catalanes. Comença el dia 3 de setembre i acaba el 6 de setembre de 2018 (fins a les 15:00h). També es pot fer presencialment als centres el 6 de setembre (de 10:00h a 14:00h), L'assignació de places es fa mitjançant un sorteig que duu a terme el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per fer la preinscripció telemàtica, feu clic a sobre del botó següent.

Preinscripcions

del 3 al 6 de setembre

En cas de necessitar ajuda, podeu dirigir-vos a la secretaria de qualsevol EOI (cal mirar els horaris de secretaria de cada escola).

Nota: Abans de fer la preinscripció és important llegir totes les instruccions que hi ha a la pàgina de l'aplicatiu de preinscripció i tenir molt presents: els terminis, els dies en què us caldrà consultar l'aplicatiu per saber si heu estat admesos per a fer el test d'anivellament o per saber si heu obtingut plaça i com formalitzar la matrícula. L'escola no us contactarà directament, haureu de consultar l'aplicatiu els dies marcats i el web per a veure les assignacions i convocatòries. No presentar-se el dia i hora assignats implica la pèrdua del dret a fer test d'anivellament.

Informació sobre les taxes i pagament de la matrícula

Abans de fer la preinscripció consulteu els horaris de classe d'alemany, d'anglès i de francès.

Informació accés i preinscripció nous alumnes