Perfil del contractant

La visita tècnica tindrà lloc el dia 14 de juny a les 10:00h.

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2019)

MODIFICACIÓ

Per la present, es fan avinents les següents modificacions del concurs de neteja de l’EOI Sant Gervasi: