Perfil del contractant

Acta del sobre B del concurs de neteja

Acta del sobre C del concurs de neteja

Dia d'obertura del sobre C de la licitació en curs: Dimecres 18 de desembre a les 12:00h

La visita tècnica tindrà lloc el dia 29 de novembre a les 10:00h.

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de neteja (exp. 01/2019)