Cursos d'estiu 2018: Test de nivell i matrícula 19 de juny de 16:00h a 20:00h

El dimarts 19 de juny hi haurà una prova de nivell pels cursos d'estiu. La matrícula es farà el mateix dia per ordre d'arribada.

Documentació necessària per a la matrícula

  • 1 fotografia tipus DNI.
  • DNI, NIE o passaport: original i fotocòpia
  • Original i fotocòpia del document VIGENT que justifica reducció o exempció en el pagament: carnet família nombrosa, carnet família monoparental i certificat discapacitat igual o superior a 33%.
  • Full de dades personals
  • Autorització menors d'edat