Convocatòria ordinària certificat dels nivells intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes
(alumnat oficial i candidats lliures)

Inscripció

Termini: del 5 de març (a partir de les 9 h) fins al 9 de març de 2018

Pagament de la taxa: fins al 12 de març de 2018 (abans de les 22 h)

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2018

Data limit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març 2018

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins al 5 d'abril de 2018

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 9 d'abril de 2018

Publicació de les qualificacions: 29 de juny de 2018

Termini per presentar reclamacions: fins a les 12 h del 28 de juny de 2018

Taxes

Dates de les proves alumnat oficial i candidats lliures:

Més informació