Convocatòria ordinària certificat dels nivells intermedi, avançat i C1 de diversos idiomes
(alumnat oficial i candidats lliures)

Termini d'inscripció candidats lliures: Del 27 de febrer (a partir de les 09:00h) fins el 3 de març de 2017.

Pagament de la taxa: fins el 6 de març de 2017 (abans de les 22:00h).

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 20 de març de 2017.

Data limit per comunicar errades en les dades personals: 28 de març de 2017.

Presentació de la documentació (al registre del centre examinador): des de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos fins el 28 de març de 2017.

Llista definitiva d'admesos i exclosos: A partir del 30 de març de 2017.

Publicació de les qualificacions: 26 de juny de 2017.

Termini per presentar reclamacions: Fins a les 12:00h del 29 de juny de 2017.

Taxes

Dates de les proves alumnat oficial i candidats lliures:

Més informació