Convocatòria extraordinària dels certificats de nivell intermedi, nivell avançat i nivell C1 d'anglès

Podeu trobar la resolució en aquest enllaç.

Dates d'inscripció: del 27 de novembre (a partir de les 09:00h) a l'1 de desembre de 2017 (a les 23:59h).

Termini per pagar la taxa o preu públic: 4 de desembre de 2017, abans de les 22:00h.

Publicació de llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 13 de desembre del 2017.

Data límit per comunicar (al Departament d'Ensenyament) errades en les dades personals: no més tard 19 de desembre de 2017.

Termini per presentar la documentació al centre: un cop pagada la taxa d'inscripció fins al 19 de desembre de 2017.

Publicació de la llista definitiva de persones inscrites: a partir del 21 de desembre de 2017.

Important:

La quantitat de places màximes ofertes es fixa d'acord amb les disponibilitats d'espai i de professorat de cada EOI. La inscripció es cobreix d'acord amb l'ordre de demanda i es tanca en el moment que es cobreixen les disponibilitats màximes de cada centre.

Calendari i horari de les proves

Prova escrita: divendres, 16 de febrer 2018

Convocatòria: 15:30h

Començament de la prova: 16:00h

Prova d’expressió i interacció oral: divendres, 23 de febrer de 15:00 a 21:00h (segons la convocatòria personal lliurada a cada persona aspirant el dia de la prova escrita).

Publicació de resultats:

A partir del 5 de març de 2018. Es poden consultar al web del Departament d'Ensenyament i a l'EOI on es va realitzar la prova.

Termini per presentar reclamacions:

Les reclamacions s'han de presentar presencialment i per escrit dins l'horari de secretaria del centre examinador, fins les 20:00h del 7 de març de 2018. La resolució de les reclamacions es farà el dia 9 de març.

Les qualificacions definitives es publicaran el 9 de març de 2018.

Més informació