Estudis ordinaris

Els ensenyaments ordinaris condueixen a les titulacions oficials i consten de cinc cursos d’un any de durada cadascun. En superar el segon, el tercer i el cinquè curs s’obtenen les titulacions oficials de Nivell Bàsic (A2 en la terminologia europea), Nivell Intermedi (B1) i Nivell Avançat (B2).

Els cursos ordinaris comencen el mes de setembre i acaben a finals de maig o principis de juny. Les classes són dos dies a la setmana (els dilluns i els dimecres o bé els dimarts i els dijous), en dues sessions de dues hores i mitja.

Els cursos ordinaris són 100% presencials i a la nostra EOI es requereix una assistència mínima del 65%, així com la realització de les tasques encomanades pel professorat. En cas que no pugueu satisfer aquest requisit per incompatibilitats horàries, les EOI de Catalunya ofereixen modalitats semipresencials. És important escollir la modalitat més adient a les vostres necessitats i disponibilitat.

Requisit d'edat: Tenir 16 anys complerts. A partir dels 14 anys també es pot estudiar un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera a l’ESO.

L'EOI Barcelona III-Sant Gervasi ofereix els següents ensenyaments ordinaris:

Cursos de d’alemany Nivell EOI Nivell del MECR
1r curs Nivell Bàsic A1-A2
2n curs Nivell Bàsic A2
3r curs Nivell Intermedi B1
4t curs Nivell Avançat B2.1
5è curs Nivell Avançat B2.2
C1 C1 C1
Cursos d'anglès Nivell EOI Nivell del MECR
2n curs Nivell Bàsic A2
3r curs Nivell Intermedi B1
4t curs Nivell Avançat B2.1
5è curs Nivell Avançat B2.2
C1 C1 C1
Cursos de francés Nivell EOI Nivell del MECR
1r curs Nivell Bàsic A1
2n curs Nivell Bàsic A2
3r curs Nivell Intermedi B1
This is the peu.