L'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona III - Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

Llengua xinesa: Curs introductori de Nivell A1

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Contacta

Objectius del curs

Aquest és un curs d’iniciació a la llengua xinesa, i també d’acostament a la cultura de la Xina. Els continguts corresponen al nivell A1 i la metodologia és comunicativa. L’aprenentatge de la llengua es basarà des de l’inici en el treball de totes les destreses.

Professora: Xuan Feng

Durada:

90 hores (60 sessions de 1,5 hores)

Dates:

Del 9 d’octubre al 30 de maig

Classes:

Dimarts i dijous de 18:00 a 19:30 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en xinès (i català/castellà com a llengües de referència)
Requisits:

Cal haver complert 14 anys durant l'any 2018.

Es tracta d’un curs d’iniciació a la llengua xinesa i es comença des de nivell 0, per tant no hi ha requisits de coneixement de l’idioma per poder matricular-s’hi.

Preu:

374,80€ (Pendent d'actualització) + 10€ de material

Per decisió unànime del consell escolar de la nostra EOI, en data de 25 d’octubre de 2017, les persones que efectuïn una matrícula amb bonificació del 100% a algun dels nostres cursos especials (siguin de llengua instrumental o monogràfics) hauran de satisfer 30 euros en concepte de materials i ús de les instal·lacions. Aquesta nova regulació dels pagaments ha quedat recollida a les NOFC (Normes de Funcionament de Centre) de l’EOI Sant Gervasi.

Matrícula:

No cal fer preinscripció. Dimarts 2 d'octubre (de 19:00 a 20:30) es realitzarà la matrícula presencialment per ordre d'arribada.

Documentació que cal aportar el dia de la matrícula:
Certificat:

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix un 80% d’assistència per obtenir-lo.

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L'import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs

No oblideu portar la documentació el dia de la matrícula.