L'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona III - Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

Go forward with C2

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Course Objectives

The course will provide students with opportunities to maintain and improve spoken English, with a strong focus on teaching tricks for native-style fluency. Reading, writing and presentation skills will also be included.

  • Expansion and maintenance of vocabulary.
  • Correct usage of idiomatic expressions.
  • Intonation and pronunciation.
  • Communication in professional and personal realms.
  • Listening activities taken from current media sources.

The teacher will provide inspiration (in the form of the materials listed above), and tools (in the form of relevant expressions, vocabulary and grammar structures) for students to communicate among themselves while the teacher makes corrections in the moment and/or takes notes for longer explanations on the board for everyone’s benefit. It is a student-centered methodology, not lecture-based. Students will be expected to be willing and able to interact for the vast majority of class time.

Teacher: Catrine Bergeron

Teacher and workshop leader of business and general English and public speaking skills in Barcelona since 1995, with a wide range of experience teaching both freelance and at well known institutions such as the IEN and EOI.

Evaluation:

Continuous evaluation will be an integral part of the class. Students will be encouraged to evaluate themselves and others in a highly constructive manner. The teacher will evaluate the students’ work both individually and as a group.

Certification:

Students who attend at least 80% of the course will receive a certificate.

Durada:

80 hores (32 sessions de 2,5 hores)

Dates:

del 2 d’octubre al 18 de juny

Classes:

dilluns de 18:30 a 21:00 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en anglès
Requisits:

Estar en possessió del certificat de nivell C1 de l’Escola Oficial d’Idiomes de 2016 i/o 2017, que caldrà acreditar al moment de la matrícula.

Preu:

338,80 € més 10€ de material

Prova de nivell:

No està previst fer prova de nivell

Matrícula:

El 28 de setembre de 17:00 a 18:00 hores. No cal fer preinscripció. Es realitzarà la matrícula presencialment per ordre d'arribada (en cas que quedin places disponibles es mantindrà oberta la matrícula fins que es cobreixin).

Documentació que cal aportar el dia de la matrícula:
  • DNI, NIE o passaport (original i fotocòpia). No necessari pels antics alumnes.
  • 1 fotografia. No necessari pels antics alumnes.
  • Imprès de dades personals
  • fotocòpia certificat acreditatiu del nivell. No necessari pels antics alumnes.
  • Si escau, original i fotocòpia de la documentació que dóna dret a la reducció o exempció en l'import de la taxa. (carnet de família nombrosa o monoparental o certificat de discapacitat igual o superior a 33%)
Certificat:

en acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu.

Assistència:

Es requereix un 80% d’assistència per obtenir el certificat

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L'import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs

Contacta

No oblideu portar la documentació el dia de la matrícula.
This is the peu.