Inscripció classes de conversa
(només alumnes oficials)

Grups de conversa ALEMANY: Ava Geralis

Els grups es faran dilluns (del 23 d’octubre al 29 de gener)

  1. 16.30-17.30: Cursos 2/3
  2. 17.30-18.30: Cursos 3/4
  3. 18.45-19.45: Cursos 4/5
  4. 19.45-20.45: Cursos 5-C1

Grups de conversa ANGLÈS: Marius Palmer-Brown

Els grups es faran dimarts (del 24 d’octubre al 30 de gener)

  1. 16.30-17.30: Cursos 3/4
  2. 17.30-18.30: Cursos 5/C1
  3. 18.45-19.45: Cursos 2/3
  4. 19.45-20.45: Cursos 4/5

El preu del curs será de 35 euros i no hi haurà cap tipus de bonificació. Mínim d’alumnes 7 i màxim de 10.

Inscripció: de l'11 al 20 d’octubre

Els que estigueu interessats en les classes de conversa d'alemany i anglès, heu d'omplir el següent formulari de dades i fer efectiu el pagament del primer quadrimestre en el termini establert: de l'11 al 20 d'octubre.