Classes de conversa
(només alumnes oficials)

Grups de conversa ANGLÈS: Marius Palmer-Brown

Les classes es faran del 17 d’octubre al 9 de gener (11 sessions)

Idioma Nivell Dia Horari
Anglès 2n/3r dimecres 18:45h-19:45h
Anglès 4t/5è dimecres 19:45h-20:45h
Anglès 5è/C1 dimecres 17:30h-18:30h

El preu del curs serà de 32€ i no hi ha cap tipus de bonificació. Requerim un mínim de 7 alumnes i un màxim de 10.

La inscripció per aquest primer qudrimestre seria del 3 a l'11 d'octubre.