Alemany per a alumnes de secundària del districte

Alemany per a alumnes de secundària del districte
Curs Idioma Curs
2017-2018 Alemany Llengua alemanya (nivell A1.1/A1.2) per a joves
Llengua alemanya (nivell A1.3/A2.1) per a joves