Dates de les proves escrites de certificat d'alemany

Proves escrites d'alemany
Certificat de nivell intermedi Dimecres 6 de juny de 2018 Convocatòria i entrada a l'aula : 15:30h
Inici de la prova: 16:00h.
Certificat de nivell avançat Divendres 15 de juny de 2018 Convocatòria i entrada a l'aula : 15:30h
Inici de la prova: 16:00h.
Certificat de nivell C1 Dijous 24 de maig de 2018 Convocatòria i entrada a l'aula : 15:30h
Inici de la prova: 16:00h.

Dates de les proves orals d'alemany

La prova oral es portarà a terme el dia indicat en la convocatòria personal lliurada a l'alumnat. Cal presentar-s'hi 15 minuts abans.

Publicació dels resultats

Els resultats de les proves es podran consultar en aquest mateix lloc o al web d'Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament a partir del dilluns, 25 de juny de 2018.

Reclamacions per les qualificacions

Les reclamacions per les qualificacions es podran presentar, per escrit, fins el dia 28 de juny de 2018 a les 12:00h.

La resolució de les reclamacions tindrà lloc el dia 29 de juny.

Més informació

Per a més informació sobre les proves de certificat consulteu aquí.