L'Escola Oficial d'Idiomes Barcelona III - Sant Gervasi presenta el següent Curs Monogràfic:

Llengua xinesa: Curs introductori de Nivell A1

Curs reconegut com a activitat de formació permanent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Objectius del curs

Aquest és un curs d’iniciació a la llengua xinesa, i també d’acostament a la cultura de la Xina. Els continguts corresponen al nivell A1 i la metodologia és comunicativa. L’aprenentatge de la llengua es basarà des de l’inici en el treball de totes les destreses.

Professora: Zhao Xiaomeng

Coordinadora de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, encarregada de l’expansió i difusió dels exàmens oficials de xinès a Catalunya. S’ha especialitzat en la docència de la llengua xinesa i exerceix de professora a la FICB. A més a més, ha estat seleccionada en dues ocasions per a ser formadora del curs de formació de professors de llengua xinesa a Catalunya. Al llarg de la seva carrera professional ha participat en diverses activitats docents, com el 1r i el 2n Congrés Iberoamericà d'Estudis Xinesos. Finalment, també ha participat en la traducció del llibre ¨Great Wall Chinese¨ del xinès al castellà.

Durada:

90 hores (60 sessions de 1,5 hores)

Dates:

Del 4 d’octubre al 1 de juny

Classes:

Dimarts i dijous de 19:00 a 20:30 hores

Nombre d’alumnes per grup:

12 minim i 20 màxim

Curs impartit en xinès (i català/castellà com a llengües de referència)
Requisits:

Es tracta d’un curs d’iniciació a la llengua xinesa i es comença des de nivell 0, per tant no hi ha requisits de coneixement de l’idioma per poder matricular-s’hi.

S’ha d’haver acabat el 2n d’ESO o tenir catorze anys.

Preu:

374,80€ (Pendent d'actualització) + 10€ de material

Matrícula:

No cal fer preinscripció. Dijous 29 de setembre (de 19:00 a 20:30) es realitzarà la matrícula presencialment.

Documentació que cal aportar el dia de la matrícula:
Certificat:

En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix un 80% d’assistència per obtenir-lo.

Si el curs s’anul·la, perquè no s’arriba al mínim d’alumnes establert, es retornarà l’import de la matrícula. L'import de la matrícula no es retornarà un cop iniciat el curs

Contacta

No oblideu portar la documentació el dia de la matrícula.