Alemany per a alumnes de secundària del districte

Alemany per a alumnes de secundària del districte
Curs Idioma Curs
2016-2017 Alemany Llengua alemanya (nivell A1.1/A1.2) per a joves
Llengua alemanya (nivell A2.2/A2.3) per a joves